Information om Coronaviruset

I början av år 2020 startade ett utbrott i Kina av den smittsamma sjukdomen covid-19, som orsakas av ett nytt coronavirus. WHO klassade coronavirusepidemin som pandemi den 11 mars 2020. 

Institutet för hälsa och välfärd, THL, följer upp och bedömer läget tillsammans med Europeiska sjukdomsmyndigheten ECDC och Världshälsoorganisationen WHO. Finland bereder sig för en större epidemi. Epidemin kommer att framskrida i olika takt på olika håll i landet.

 

THL informerar och ger anvisningar vartefter läget förändras och uppdaterar anvisningar och material utifrån ny information:

Senaste informationen från THL

 

Begränsningar som gäller hela landet:

Statsrådet: gällande begränsningar 

 

Läs också Österbottens välfärdsområdes information:

epidemiläget och rekommendationer

Information från staden Kristinestad hittar du längst ner på denna sida, eller via

Kristinestads corona-meddelanden

 

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

Vid misstanke om Coronavirussmitta, sök dig till coronatest med låg tröskel. Ring i första hand till infektionsskötaren, tel. 050 477 8270 (vardagar kl. 9-15) eller vårdbedömningen, tel. 06 2218 600 (se öppettider nedan). Om misstanke väcks utanför tjänstetid, ring jourhjälpen tel. 116 117.

Om man misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid först ringa, för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken. Det här är viktigt för att det misstänkta fallet inte ska komma in via allmänna utrymmen.

Vårdbedömningen i Kristinestad har telefonnummer 06 2218 600:

  • måndagar kl. 8-20
  • tisdagar-torsdagar kl. 08-16
  • fredagar kl. 08-20
  • lördagar kl. 09-20
  • söndagar och söckenhelger kl. 09-16

Övriga tider betjänar jourhjälpen, tel. 116 117. 

Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.


Coronavaccineringar

Alla kristinestadsbor som fyllt 12 år kan boka tid till första och andra coronavaccindosen via Rådgivningens telefon, på numret 06 2218480 från måndagar till fredagar kl. 8:30–9:30.

TREDJE CORONAVACCINdosen

Österbottens välfärdsområde svarar för Kristinestads social- och hälsovårdstjänster fr.o.m den 1.1.2022

Aktuell information om Kristinestads coronavaccinationer och annan info angående corona finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

osterbottensvalfard.fi

Nyheter angående coronavirus:

Visa mera