Hamnen

HAMNARNA

 

Kristinestads inrehamn

Kristinestad har gamla anor som sjöfartsstad. Hamnen var den tredje största i ordningen under mitten av 1800-talet. Farledsdjupet till inre hamnen är 5 m. På hamnområdet finns skyddstak och upplagsplatser. Idag exporteras i huvudsak torv och metallskrot och importen består av kalk och lecagrus.

Hamnen på Björnön

Farledsdjupet till hamnen på Björnön, som ägs av Pohjolan Voima Oy, är 12 m.
Till hamnen importeras i huvudsak kol till kraftverket men även tung brännolja till uppvärmning av växthus i regionen och kalk till rökgasreningen.

Staden Kristinestad har planerat området och gällande detaljplan möjliggör förstoring av hamnanläggningarna jämte lagerområden. Industritomter finns i omedelbar närhet.

Staden planerar att i framtiden koncentrera hamnverksamheter till Björnön.

 

Kontaktperson Kristinestad:

Teknisk direktör
Tfn +358 40 559 9229
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

Oy Kristinestads Stevedoring Ab ger offerter på lastning och lossning samt på hamnavgifterna.

Kontaktperson Stevedoring:
John Rajasalo
Tfn +358 50 591 9281
fax +358 6 221 1331 ; e-mail: jrs@kristinestadsstevedoring.fi