Lediga tomter vid­ Östrasidans bostadsområde

Sammanlagt 15 st egnahemshustomter öppnas nu för försäljning vid Östra sidan, längs med Tjärhovsvägen samt nybyggda Drottninggatan.

Tomternas läge är ypperligt, havsnära och endast ett stenkast från mataffär, bensinstation, idrottsplan, frisbeegolf-bana samt stadens centrum med all service. I närheten finns lekplats för barn, vandringsled och en badstrand.

11 Dronerbild3 

LEDIGA BOSTADSTOMTER:

Kvadratmeterpriserna för tomterna har blivit fastställda av samhällsbyggnadsnämnden den 24.10.2018 till 5,50 €/m².

KVARTER 429

TOMT:

     429-1 

        429-2

        429-3

Areal     1900 m² 1900 m² 1900 m²
Byggrätt  475 m² 475 m² 475 m²
Pris  10 450 € 10 450 € 10 450 €
Karttjänst  Karta Karta  Karta 
Karta  Karta Karta  Karta 
Detaljplanbet. &
Bestämmelser

 

 Länk Länk  Länk

KVARTER 430

TOMT:

        430-1 

        430-2

        430-3

Areal     1530 m² 1530 m² 1530 m²
Byggrätt  383 m² 383 m² 383 m²
Pris  8 415 € 8 415 € 8 415 €
Karttjänst  Karta Karta  Karta 
Karta  Karta Karta  Karta 
Detaljplanbet. &
Bestämmelser

 

 Länk Länk  Länk

 KVARTER 431

TOMT: 

        431-5 

Reserverad 431-6

        431-7

Areal     1520 m² 1520 m² 1520 m²
Byggrätt  380 m² 380 m² 380 m²
Pris  8 360 € 8 360 € 8 360 €
Karttjänst  Karta Karta  Karta 
Karta  Karta Karta  Karta 
Detaljplanbet. &
Bestämmelser

 

 Länk Länk  Länk

 KVARTER 432

TOMT: 

        432-4 

 Reserverad 432-5

Areal     2265 m² 2265 m²
Byggrätt  566 m² 566 m²
Pris  12 458 € 12 458 €
Karttjänst  Karta Karta 
Karta  Karta Karta 
Detaljplanbet. &
Bestämmelser

 

 Länk Länk 

KVARTER 434

TOMT: 

        434-1 

        434-2

        434-3

        434-4

Areal     1680 m² 1680 m² 1680 m² 1680 m²
Byggrätt  420 m² 420 m² 420 m² 420 m²
Pris  9 240 € 9 240 € 9 240 € 9 240 €
Karttjänst  Karta Karta  Karta  Karta
Karta  Karta Karta  Karta  Karta
Detaljplanbet. &
Bestämmelser

 

 Länk Länk  Länk Länk

 

Eventuella frågor besvaras av markanvändningschef Tony Östersund, 040 3566450, epost: tony.ostersund@krs.fi.

Visning av tomt sker genom att kontakta Emilia Grannas 040-354 7772 eller Tony Östersund.

 

 

 

 

Reservering:

Med tomtansökningsblanketten förbinder sig sökanden att betala en reserveringsavgift på 250 € om samhällsbyggnadsnämnden reserverar tomten till sökanden. Med en reservering förbinder sig tomtintressenten till att ingå köpeavtal eller arrendeavtal med kommunen inom reserveringsperioden på ett halvt år. Staden marknadsför inte tomten under reserveringsperioden. För reservering uppbärs en reserveringsavgift om 250 euro, som tillfaller kommunen om tomtreserveringen inte fullföljs. Reserveringsavgiften skall betalas på angiven förfallodag. Reserveringen kan förlängas endast en gång med 6 månader.

Arrende

Arrendetiden är 35 år och årsarrendet enligt den gällande taxa som råder vid undertecknandet av arrendeavtalet och binds till levnadskostnadsindex.

Byggnadsplikt

Köparen/arrendatorn förbinder sig att bygga bostadsbyggnad, med beaktande av gällande detaljplan, på tomten så att bostadsbyggnaden inom tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet/arrendeavtalet har godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten att tas i bruk.

Vidareförsäljning

Köparen/arrendatorn har inte rätt att överlåta tomten obebyggd till tredje part utan stadens skriftliga godkännande.

Övrigt

Köparen/arrendatorn står för styckningskostnaderna och lagfartskostnaderna. Staden Kristinestad står för kostnaderna för uppgörandet av köpebrevet samt arvodet för det offentliga köpvittnet. Köparen/arrendatorn svarar för de markundersökningar som ansluter sig till byggprojektet. I övrigt följs Kristinestads stads normala villkor för tomtöverlåtelser.