Kontakter

Niklas Brandt (semester 8.7-26.7.2019)
vägbyggmästare
Tfn 040 545 0021
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- helhetsansvar för resultatenheten Krs-Gatu
- gator och vägar
- idrottsanläggningarna

Rainer Frönäs (semester 15.7-11.8.2019)
arbetsledare
Tfn 040 560 3308
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- allmänna områden, parker, stränder, grönområden

Maria Viikilä (semester 8.7-26.7.2019)
sekreterare
Tfn 06 2216232 el. 040 591 9801
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi