Kontakter

Niklas Brandt
vägbyggmästare
Tfn 040 545 0021
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- helhetsansvar för resultatenheten Krs-Gatu
- gator och vägar
- idrottsanläggningarna

Rainer Frönäs 
arbetsledare
Tfn 040 560 3308
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- allmänna områden, parker, stränder, grönområden

Maria Viikilä
sekreterare
Tfn 06 2216232 el. 040 591 9801
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi