Kontakter

Ruben Tåg
tf. vägbyggmästare
Tfn 040 545 0021
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- helhetsansvar för resultatenheten KRS Gatu
- gator, vägar, grönområden, bryggor
- idrottsanläggningar och rekreationsområden

Joachim Granlund
arbetsledare
Tfn 040 560 3308
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

- allmänna områden, parker, stränder, grönområden

Terés Berglund
sekreterare
Tfn 040 591 9801
e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

Om ni önskar boka något av stadens grönområden för tillställningar eller evenemang, ta kontakt via e-post teres.berglund@krs.fi eller ring 040 5919 801.