Kontakter

Vägbyggmästare

Brandt, Niklas

Tel. 040 545 0021

  • helhetsansvar för resultatenheten KRS Gatu
  • gator, vägar, grönområden, bryggor
  • idrottsanläggningar och rekreationsområden

 

Arbetsledare

Granlund, Joachim 

Tel. 040 560 3308

  • allmänna områden, parker, stränder, grönområden

 

Sekreterare

Berglund, Terés
Tel. 040 591 9801

Om ni önskar boka något av stadens grönområden för tillställningar eller evenemang, ta kontakt via e-post teres.berglund@krs.fi eller ring 040 5919 801.

 E-post: fornamn.efternamn@krs.fi