Fiskekommittén

Uppgifter

Fiskekommitténs främsta uppgift är att planera, övervaka och sköta om stadens fiskevatten. 

Restaurering av fiskeled i Björnösund 2021 - projektsammandrag

Plantering av fisk 

Fiskekommittén ombesörjer utplantering av fisk i områdena kring Alesundet, PVO och Havsbadet.

Fiskelov

Stadens fiskekort/bankgiron finns på bl.a turistbyrån, bankkontoren i stamstaden, Stadsbiblioteket, Neste invid stadsbron, restaurang Jungman, Bockholmens camping samt KRS Gatus kontor tel. 040 5919 801. 

Kristinestads Fiskeordning

kalastuskarttaHär hittar du stadens fiskevattenområden (karta, PDF).

Fiskekommittén 2021

Ordförande Helena Patoranta           

Medlemmar: 

Rune Bergström

Kristian Enlund

Paavo Rantala

Heleena Vattula

Suppleant:

Pekka Ikola

Övriga:

Terés Berglund, sekreterare

Ruben Tåg, tf. vägbyggmästare

En arbetsgrupp har tillsatts för utvecklande av Storträsket. Dit hör medlemmar från Fiskeföreningen Salar samt fiskekommittén.
Storträsket finns i Kristinestad bredvid Carlsro museum, fisk utplanteras 4 gånger per år. Storträsket har egna fiskekort, som säljs på stället (självservice).

Kontaktuppgifter:

Tf. vägbyggmästare Ruben Tåg, tel. 040 545 0021

Sekreterare Terés Berglund, tel. 040 591 9801