Fiskekommittén

Fiskekommitténs främsta uppgift är att planera, övervaka och sköta om stadens fiskevatten. 

Plantering av fisk 

Fiskekommittén ombesörjer utplantering av fisk i områdena kring Alesundet, Pohjolan Voima och Havsbadet.

Fiskelov

Stadens fiskekort kan köpas på staden webshop. Bankgiro finns på bl.a turistbyrån, bankkontoren i stamstaden, Stadsbiblioteket, Neste invid stadsbron, restaurang Jungman, Bockholmens camping samt KRS Gatus kontor tel. 040 5919 801. 

Kristinestads Fiskeordning 
(pdf, 132 kB)

Stadens fiskevattenområden, karta (pdf, 933 kB)

kalastuskartta

Fiskekommittén 2023

Ordförande Helena Patoranta           

Medlemmar: 
Rune Bergström
Kristian Enlund
Andreas Österlund
Heleena Vattula

Suppleant:
Pekka Ikola

Övriga:
Terés Berglund, sekreterare, tel. 040 591 9801
Niklas Brandt vägbyggmästare, tel. 040 545 0021

Storträsket

En arbetsgrupp har tillsatts för utvecklande av Storträsket. Dit hör medlemmar från Fiskeföreningen Salar samt fiskekommittén. Storträsket finns i Kristinestad bredvid Carlsro museum, fisk utplanteras 4 gånger per år. Storträsket har egna fiskekort, som säljs på stadens webshop och på stället (självservice).

Österbottens fiskarförbund

Kristinestad - Storå fiskeriområde arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information.
Karta av hela fiskeriområdet. Respektera begränsningarna!