Kontaktuppgifter

 

Lappfjärdsvägen 163C

PL 2 64101 Kristinestad

Tel: 040-84 71 440 eller 06-22 16 200

E-post: tom.heinonen@krs.fi

 

Förevisning enligt överenskommelse