Kontaktuppgifter

Stefan Lindell
Arbetsledare
Tfn 040 148 9005
e-post: förnamn.efternamn@krs.fi

Anneli Anttila 
Serviceförman
Tfn 040 559 5528
e-post: förnamn.efternamn@krs.fi

Helena Forsman
Sekreterare

Tfn 040 195 5885
e-post: förnamn.efternamn@krs.fi