Kontaktuppgifter

Stefan Lindell

Arbetsledare

Tfn 040 148 9005

Anneli Anttila 

Serviceförman

Tfn 040 559 5528

Helena Forsman
Sekreterare
Tfn 040 195 5885
e-post: förnamn.efternamn@krs.fi