Lumenauraus

Tarjouspyyntö 

Kohde: Tekniseen palvelualueen tulosalue Krs-Katu pyytää tarjouksia katujen, jalkakäytävien ja teiden lumenaurauksesta liitteen mukaisilla alueilla, kts. liite . Tarjoukset koskevat vuosia 2023 ja 2024 ja lumenauraus on suoritettava kaduille, jalkakäytäville ja teille vahvistettujen laatutavoitteiden mukaisesti (katso liite Laatutavoitteet).

Toimeksiantaja: Kristiinankaupungin kaupunki

Todistus: Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että urakoitsija liittää tarjoukseen seuraavat todistukset:

- todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista,

- selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta

Käytettäessä aliurakoitsijoita tulee tarjoukseen liittää myös heidän osaltaan todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista.

Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakoitsijan tulee toimittaa toimeksiantajalle seuraavat asiakirjat:

- todistus tietöiden turvallisuuskurssin suorittamisesta (Tie 1)

- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin

Alueet aurataan liitteen 2 laatutavoitteiden mukaisesti. Lumenauraukseen/hiekoitukseen liittyvät mahdolliset epäselvyydet on ilmoitettava KRS-Kadun tierakennusmestarille.

Uutta tänä vuonna on, että urakoitsija voi tehdä auraustarjouksen, johon sisältyy karheenkokooja/lumi-stop lisävarustuksena.

Sopijapuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos jokin yllä mainituista todistuksista puuttuu tai tarjouslomake on täytetty puutteellisesti, se katsotaan riittäväksi perusteeksi tarjouksen hylkäämiselle. Toimeksiantaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Tarjousaika: Tarjous tulee jättää viimeistään 12.10.2022 klo13.00 suljetussa kirjekuoressa.

Tarjous: Tarjous annetaan oheisella tarjouslomakkeella ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti ja se toimitetaan alla olevaan osoitteeseen: Kristiinankaupungin kaupunki, Tekninen palvelualue, Tierakennusmestari Niklas Brandt, Lapväärtintie 10, 64 100 Kristiinankaupunki

Kirjekuoreen merkintä: Lumenauraus vuosina 2023 ja 2024                                

Kysymyksiin vastaavat tierakennusmestari Niklas Brandt puh. 040 545 0021 ja työnjohtaja Joachim Granlund puh.040 560 3308