YA och Sedu startar i samarbete en utbildning till omsorgsassistent i Kristinestad

12.10.2021

Yrkesakademin i Österbotten (YA) och Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu startar i samarbete en snabb och smidig utbildning till omsorgsassistent i Kristinestad. Samarbetsparterna samlades på måndagen 11.10 på sjukhusbacken i Kristinestad för ett pressinfotillfälle, där även utbildningens närstudier kommer utföras.

- I Kristinestad finns en mångfald aktörer inom social- och hälsovård. Här finns det offentliga, den privata och tredje sektorn. Det här utbildningssamarbetet är ett viktigt steg framåt för att möta det ökande personalbehovet, säger Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier (närstudier och handledda distansstudier), där en del av närstudierna förverkligas i en tvåspråkig miljö. Kunskaperna om distansundervisning har utvecklats till en mycket fungerande helhet under pandemin, och därför tror man starkt på flerformsstudierna. Tvåspråkigheten och språkbadet som uppstår kommer vara aktuellt genom hela utbildningen som också blir en nyttig kunskap. Samarbetsparterna är förväntansfulla inför den önskade utbildningen.

- Det finns få utbildningar som säkrar en arbetsplats på samma sätt som denna och vi väntar på de nya studerandena med öppna armar, säger Heli Silomäki, vd på Bottenhavets Hälsa.

Studierna är flexibla och studerande får en personlig läroplan på basis av sin erfarenhet. Utbildningen kan avläggas vid sidan av arbetet och passar till exempel speciellt bra för personer med läroavtal. Efter de två första obligatoriska examensdelarna kan studerande redan arbeta som omsorgsassistent och kan också fortsätta med studier till närvårdare. Utbildningen är ett direkt försök på en lösning till bristen av arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen i Kristinestad, speciellt inom äldreomsorgen och handikappsomsorgen.

Ansökan är öppen redan nu och den stängs 14.11. Urvalsproven sker 18.11 och studierna inleds 25.11.

Mer om utbildningen och till ansökan via YA:s webbplats
Mer om utbildningen och till ansökan via Sedu (på finska)

6

På bilden från vänster: Barbro Lundberg, Kirsi Widberg, Tony Westerlund, Eivor Lillås (framför), Maarit Jansson (bakom), Heli Silomäki och Mila Segervall.

Gå till "Aktuellt"