Vi söker två barnskötare inom småbarnspedagogik

18.09.2023

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Välkommen att jobba med oss inom småbarnspedagogiken i Kristinestad! Vi söker just nu 2 barnskötare.

Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Här har du möjlighet att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar på daghemmet!

Vi behöver just dig som kan jobba individuellt och tillsammans med andra för att effektivt nå gemensamma mål. Flexibilitet och förmåga att se möjligheter samt förmåga att själv bidra med idéer och förslag som förbättrar verksamheten uppskattar vi.

Vi är stolta över att alla våra enheter är fullständigt tvåspråkiga. Enligt vår pedagogiska metod transspråkande, möjliggör vi en jämställd och hållbar språklig utveckling. Vi värdesätter allas modersmål och lär oss naturligt i vardagen det andra språket. Att lyfta mångkultur och uppskatta andra språk är också en del av vår verksamhet.

Som anställd inom småbarnspedagogiken i Kristinestad uppskattar vi framförallt:

  • Regelbunden reflektionstid och kollegialt lärande tillsammans med ditt team
  • Möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid
  • Pedagogiska måltider
  • Friskvårdsmöjligheter med Smartum
  • Årliga Må-bra dagar för hela personalen
  • Möjlighet till klädbidrag
  • Möjlighet att omvandla semesterpenningen till semesterdagar.
  • Närheten till natur och en stressfri omgivning. Närmiljön ger oss möjligheter till rörelse alla årstider.

Vi ser fram emot din ansökan!

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Språkintyg med goda kunskaper i finska krävs.

Den som kallas till intervju ska uppvisa examensintyg i original.

Före arbetet inleds skall den person som väljs till befattningen uppvisa ett brottsregisterutdrag för den som arbetar med barn enligt lagen (504/2002) samt ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Prövotid om 6 månader kan tillämpas.

Ansökningstiden går ut 1.10.2023 kl. 23:00. Arbetet inleds 1.12.2023.

Sök via Kuntarekry

Kontaktinformation:
Annika Heikkilä
annika.heikkila@krs.fi 
040 566 6018

Gå till "Aktuellt"