Vi söker skolgångsbiträden

16.09.2019

Vi söker skolgångsbiträden på 20 veckotimmar till Kristinestads skola samt till Kristinestads högstadium.

Arbetet inleds genast då lämplig person hittas, även fast ansökningstid ej utgått.

Lämplig behörighet och erfarenhet värdesätts.

Prövotiden är 4 månader.

Före tillträde skall straffregisterutdrag uppvisas.

Ansökningstiden utgår 2.10.2019 kl. 16:00

 

Sök via Kuntarekry

 

Mera information ger bildningsdirektör Maarit Söderlund, 040 - 556 5733, maarit.soderlund@krs.fi 

 

Gå till "Aktuellt"