Vi söker sjukskötare till Kristinahemmet och till hemvården

18.05.2020

Sjukskötare 100 % till Kristinahemmet, tillträde 1.7.2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Ansökningstiden utgår 29.5.2020 kl. 15:00.

Sök via kuntarekry

Närmare uppgifter ger t.f avdelningsskötare Kaisa Sahlström tel. 040 359 3257.

 


Sjukskötare 100 % till hemvården, tillträde 1.7.2020 eller enligt överenskommelse.

Till uppgiften hör viss poolfunktion inom hemvården. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Ansökningstiden utgår 29.5.2020 kl. 15:00.

Sök via kuntarekry

Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040 545 8092.

 

Gå till "Aktuellt"