Vi söker sjukskötare och en husmor

07.10.2021

Vård- och omsorgscentralen anställer 1 sjukskötare 100% till Kristinahemmet, tillträde 1.12.2021 eller enligt överenskommelse. Till befattningen hör uppgiften som biträdande avdelningsskötare.

Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt som merit räknas tilläggsskolning inom ledarskap.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 31.10 kl. 16.00.

SÖK VIA KUNTAREKRY 

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Riitta Palmberg tel. 040-159 0505.


Vård- och omsorgscentralen lediganslår 3 sjukskötarvikariat, 100%, till hemvården. Tillträde 15.11.2021 eller enligt överenskommelse. Två vikariat är t.o.m 30.4.2022 med möjlighet till förlängning och ett är t.o.m 31.8.2022. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 31.10 kl. 16.00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-545 8092.


Vård- och omsorgscentralen förlänger ansökningstiden av husmor (100%) till Kristinahemmets kök, tillträde 1.12.2021 eller enligt överenskommelse. Tidigare ansökningar tas i beaktande.

Behörighetskrav är storhushållsföreståndarexamen eller SYE för föreståndare i kosthållsbranschen. Vi värdesätter planeringsförmåga, förmåga att ta ansvar, god samarbetsförmåga och beaktande av klientgruppens näringsrekommendationer. Giltigt hygienpass är ett krav. Erfarenhet av motsvarande arbete räknas som merit.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven, men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall friskhetsintyg uppvisas och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 31.10 kl. 16.00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Riitta Palmberg tel. 040-159 0505.

Gå till "Aktuellt"