Vi söker köksbiträden (vikariat för olika perioder)

17.11.2022

Kristinestad lediganslår

Vikariat som köksbiträde för olika perioder under tiden 16.11.2022-3.6.2023

Vi söker köksbiträde både till småbarnspedagogiken och grundskolan för olika långa vikariat. Till uppgiften hör att fungera som köksbiträde. Du kan bli inkallad till arbete även med kort varsel så anmäl dig som arbetssökande. Vi behöver din hjälp.

Vi värdesätter tidigare erfarenheter av branschen samt god förmåga att arbeta i team.

Lönevillkoren bestäms enligt AKTA.

Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintygen. Ansökningarna skickas elektroniskt via kuntarekry.fi. I din ansökan ska du nämna om du vill anmäla dig som arbetssökande till småbarnspedagogiken, lågstadiet eller högstadiet, eller om du är intresserad av alla.

Vi väntar på din ansökan, välkommen att jobba med oss!

Ansökningstiden utgår 3.6.2023 kl. 16.00. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Sök via Kuntarekry 

Förfrågningar:
Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733

Kristinestad 16.11.2022
Bildningsdirektör

Gå till "Aktuellt"