Vi söker ett anstaltsbiträde

06.07.2021

Vård- och omsorgscentralen söker 1 anstaltsbiträde till Åldersro, tillträde 1.9.2021 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 16.8.2021 kl. 15:00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktuppgifter:
T.f avdelningsskötare Juha-Matti Luoma tel 040-1590504.

Gå till "Aktuellt"