Vi söker en vägbyggmästare för ett vikariat

19.07.2021

Som vägbyggmästare är du ansvarig för förvaltningen av Kristinestads infraegendom och egendom förknippad med allmänna områden med undantag av vatten- och avloppsnätet.

För framgångsrik skötsel av uppgiften krävs erfarenhet av verkställande av kommunaltekniska projekt, byggteknisk ledningsförmåga och ansvar för underhållsarbeten samt kunskap om kommunal förvaltning, kostnadsmedvetenhet och tillräckliga datakunskaper. Uppgiften förutsätter tillgång till egen bil.

Vi värdesätter ett självständigt arbetssätt och förmåga att fatta beslut, kunskap inom offentliga upphandlingar, kännedom om beställarens utredningsskyldighet och om allmänna avtalsvillkoren samt utvecklingsvilja.

Du kommer att ansvara för en driftsbudget som går upp till 1,5 milj.€ och årliga investeringarna om ca. 1,6 milj.€.

För tjänsten krävs lämplig kommunalteknisk utbildning och god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Anställningsvillkoren bestäms i kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Ansökningstiden utgår 3.8.2021 kl. 15:00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation:
tf. teknisk direktör Markku Niskala, tfn 0405599229, markku.niskala@krs.fi

Gå till "Aktuellt"