Vi söker en ungdomsledare

20.11.2020

Vi söker en ungdomsledare till Kristinestad för att stärka och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.

Ungdomsledaren anställs i tidsbestämt arbetsavtalsförhållande för tiden 11.1-31.12.2021 med möjlighet till förlängning.

Din uppgift är att fungera som ungdomsledare i stadens läroinrättningar och stadens ungdomsutrymmen.

Ungdomsledaren ska stöda och stärka ungdomsarbetet i skolorna och läroinrättningarna. Målsättningen med projektet är att genom ungdomsarbete i skolorna förebygga coronakrisens effekter på de ungas skolgång, studier och fritid så att deras helhetssituation beaktas på ett bra sätt.

Under skolornas lov har ungdomsledaren i uppgift att planera och genomföra olika fritidsaktiviteter i samarbete med övriga samarbetsaktörer. Ungdomsledaren träffar de unga i skolmiljön och under deras fritid t.ex. på ungdomsgården och på digitala plattformer.

Du kommer att arbeta tillsammans med lärare, skolpersonal samt andra som arbetar med ungdomar.

Vi värdesätter ett självständigt arbetssätt, god samarbetsförmåga, social kompetens samt goda kommunikationsfärdigheter samt kunskaper i båda inhemska språken. Idérikedom, kreativitet och en ansvarsfull inställning är viktiga i ungdomsledarens arbete.

Av sökandena förutsätts yrkesinriktad grundexamen inom ungdomsarbete, socialbranschen eller annan lämplig yrkesexamen. Vi värdesätter erfarenhet av ungdomsarbete eller arbete inom skolvärlden.

Lön i enlighet med AKTA.

Ansökningstiden utgår 7.12.2020 16:00.

Sök via Kuntarekry

Tilläggsuppgifter ges av Harriet Lindelöf-Sahl: tfn. 040-508 5240, e-post harriet.lindelof-sahl@krs.fi 

 

Gå till "Aktuellt"