Vi söker en timlärare i specialundervisning, högstadiet och gymnasiet, för tiden 8.3-5.6.2021

18.01.2021

Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad ledigförklarar en tillfällig timlärartjänst i specialundervisning vid Kristinestads högstadieskola och Kristinestads gymnasium fr.o.m. 8.3.2021.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998).
Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet.
Prövotid på 1 månad kan tillämpas. Arbetet inleds 8.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kristinestads skolbyrå/speciallärare Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningarna returneras inte.

Ansökningstiden går ut 5.3.2021 kl. 16.00 (ansökningstiden förlängd)

Sök via Kuntarekry

Förfrågningar:  Rektor Peter Grannas (040-706 3634).


Kristinestad 19.1.2021
Bildningsdirektören

Gå till "Aktuellt"