Vi söker en timlärare

03.06.2019

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING
Svenskspråkiga utbildningsväsendet i Kristinestad

Vi söker
EN TIMLÄRARE

vid Lappfjärd skola under tiden 7.8.2019-31.7.2020.

16 timmar/ vecka.

Behörighetskrav:

1. Behörighetskraven fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Lön enligt UKTA. De som kallas till intervju ska uppvisa examens- och arbetsintyg i original. Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Innan valet fastställs ska den som blir vald inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen 504/2002. Prövotiden är fyra månader.

Närmare upplysningar om vikariatet ger rektor Marina Grindgärds 040-820 2077 marina.grindgards@krs.fi.

Ansökan sändes via Kuntarekry, per e-post till bildningsdirektören maarit.soderlund@krs.fi eller per post till Skolbyrån, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad.

Ansök senast den 17.6.2019 kl 15.00.

Sök via Kuntarekry

Vi väntar på din ansökan!

Kristinestad 3.6.2019
Bildningsdirektören

Gå till "Aktuellt"