Vi söker en teknisk direktör

20.05.2020

Tekniska direktören är en av de centrala tjänsterna i arbetet för att utveckla Kristinestad. Tekniska direktören ansvarar för serviceområdet för samhällsbyggnads ledning och utveckling. I tjänsten ingår även uppdraget som kommunens planläggare. En stor del av planläggningen sköts för närvarande som köptjänst.

En organisationsförändring pågår för närvarande, genom vilken bildas en stadsstyrelsens planläggningssektion med stadsdirektören som föredragande.

Tekniska direktören bör vara flexibel, kundorienterad och ha en genuin vilja att aktivt arbeta för utvecklandet av staden. Goda förhandlings-, samarbets- och interaktionsfärdigheter är betydande för uppgiften. Vid besättandet av tjänsten värdesätts även en god förmåga att kommunicera och framträda offentligt.

Behörighetskrav: En för tjänsten lämplig högre högskolexamen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen (YH) förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

Språkkrav: Goda kunskaper i svenska och i finska i tal och skrift, i enlighet med lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003)

Meriterande:
- Erfarenhet av kommunalförvaltningen samt planläggnings- och utvecklingsuppgifter.
- Dokumenterad erfarenhet av resultatinriktad verksamhet och för uppgiften tillräckliga ekonomikunskaper.
- Samarbets- och förhandlingsförmåga.

Prövotid: En prövotid om 6 månader kan tillämpas

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd

Ansökningstiden utgår 22.6.2020 kl. 15.30. Tillträde sker enligt överenskommelse så snabbt som möjligt från och med augusti 2020.

OBS! Till ansökan bör bifogas kopior av examensbetyg samt ett språkintyg, om detta inte ingår i betyget.

Sök via Kuntarekry


Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektör Mila Segervall, tel. 040 525 8523 eller mila.segervall@krs.fi 

 

Gå till "Aktuellt"