Vi söker en sjukskötare och en avdelningsskötare

24.11.2021

Sjukskötare

Vård- och omsorgscentralen söker en Sjukskötare till Servicehemmet Kristina, tillträde 13.12.2021 eller enligt överenskommelse. Servicehemmet Kristina erbjuder dygnet runt boende- och rehabiliteringstjänster för personer med mental- och missbrukarproblem samt lindrigt utvecklingshämmade personer.

Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen. Primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Verksamheten övergår till Österbottens Välfärdsområde 1.1.2022.

Arbetstid och löneförmåner enligt Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 7.12.2021 kl. 15.00.

sök via kuntarekry

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Riitta Palmberg tel. 040-159 0505.

Avdelningsskötare

Vård- och omsorgscentralen söker en Avdelningsskötare till Åldersro Servicecenter, tillträde 13.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav för befattningen är lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovården (socionom, geronom) eller sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Tilläggsskolning inom ledarskap och administrativa färdigheter ses som merit, likaså erfarenhet inom geriatriskt vårdarbete.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen för att övergå till Österbottens Välfärdsområde från och med 1.1.2022. Primär arbetsplats är angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas.

Arbetstid och löneförmåner enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall friskhetsintyg uppvisas och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 7.12.2021 kl. 15.00

sök via kuntarekry

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger chef för vårdarbete Elisabeth Sjöberg tel. 040-513 1072.

Gå till "Aktuellt"