Vi söker en sekreterare

11.02.2020

Serviceområdet för livskraft anställer en sekreterare.

Till sekreteraren hör följande bland annat följande:

 • Utföra sekreteraruppgifter vid den allmänna förvaltningen.
 • Utföra övriga kansligöromål.
 • Stödfunktioner.
 • Publicera information på stadens webbplats.
 • Utveckla blankettbottnar.
 • Bistå vid olika göromål med anknytning till val.
 • Vid behov utföra granskning/kontering av fakturor för serviceområdet för livskrafts del.
 • Utveckla de digitala tjänsterna tillsammans med ICT-direktören.
 • Stödfunktioner i anslutning till stadens representation och evenemang.
 • Ersättare till förvaltningssekreteraren, vikarierar förvaltningssekreteraren på serviceområdet för livskraft vid semester och sjukfrånvaro.
 • Ersättare för samservicerådgivaren.
 • Bistår ICT-direktören i ärenden som gäller stadens teleoperatörstjänster.
 • Bistår stadsdirektören vid representation.

Eftersom verksamheten digitaliseras allt eftersom bör sekreteraren även ha god kännedom om digitalisering av tjänster. Sekreteraren stöder den operativa ledningen och centrala ledningsgruppen i deras mål att skapa och utveckla stadens digitala tjänster.

Behörighet: En för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen

Språkkrav: Goda kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande:
- Vi värdesätter erfarenhet av digitalisering av tjänster och utvecklande av webbplats samt att utveckla företagets närvaro på sociala medier.
- Vi värdesätter även god samarbetsförmåga.

Prövotid: En prövotid om 6 månader kan tillämpas.

Lön: Bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd

Ansökan med meritförteckning riktas till stadsstyrelsen och ska inlämnas senast 26.2.2020 före klockan 16:00 till Kuntarekry, alternativt per brev till Stadsstyrelsen i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad eller per e-post inom samma tid till kristinestad@krs.fi.

Anställningen inleds 13.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Sök via kuntarekry


Ytterligare uppgifter lämnas av stadsdirektör Mila Segervall, tel. 040 525 8523 eller mila.segervall@krs.fi.

 

Gå till "Aktuellt"