Vi söker en projektkoordinator

11.02.2020

Vi söker en projektkoordinator för tiden 15.4.2020–15.4.2022.

I befattningen som projektkoordinator ingår att hålla sig uppdaterad om vilka möjligheter det finns att ansöka om projektmedel från olika finansiärer, vilka som är berättigade att söka, innehållskrav på ansökan samt ansökningsdatum. I uppdraget ingår att samarbeta med samtliga serviceområden kring projektansökningar, fungera som stöd till samtliga serviceområden i projektskrivandet och att vara behjälplig vid projektredovisning. I uppdraget ingår även att ansvara för att de projektansökningar som stadens serviceområden inlämnar till fonder och stiftelser inte konkurrerar med varandra.

Projektkoordinatorn kan även samarbeta och bistå projektansökningar från stadens helägda dotterbolag.

Behörighet: En för uppgiften lämplig examen.

Språkkrav: Goda kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande:
- Erfarenhet av projektansökningar.
- Erfarenhet av projektledning.

Prövotid: En prövotid om 6 månader kan tillämpas.

Lön: Bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetstidskollektivavtalet (AKTA).

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd.

Ansökan med meritförteckning riktas till stadsstyrelsen och ska inlämnas senast 2.3.2020 före klockan 16:00 till Kuntarekry, alternativt per brev till Stadsstyrelsen i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad eller per e-post inom samma tid till kristinestad@krs.fi.

Anställningen inleds 15.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Sök via kuntarekry


Ytterligare uppgifter lämnas av stadsdirektör Mila Segervall, tel. 040 525 8523 eller mila.segervall@krs.fi. 

 

Gå till "Aktuellt"