Vi söker en museichef

16.11.2022

Kristinestad - kulturtraditionernas och -miljöernas samt museernas skattkammare söker en museichef

Behörighetskrav för uppgiften är lämplig högre högskoleexamen samt slutförda grundläggande studier i museologi.

Ledarskapsförmåga och tillräcklig kännedom om museiverksamhet samt utvecklande av verksamheten.

Insikter i handhavandet av myndighetsåligganden gällande skydd av kulturmiljöer samt regionalt museiarbete ses som en merit.

En god förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken är krav. Kunskaper i engelska anses som merit.

Museichefens uppgifter bl.a.:

  • leda verksamheten vid stadsmuseet Carlsro, bereda ärenden och svara för att de uppställda målen nås
  • ansvara för skötseln av museisamlingar, arkiv och Kristinestads lokalhistoriska arkiv
  • ansvara för planering och genomförande av utställningar, publikarbete och museipedogogiskt verksamhet
  • ansvara för information och marknadsföring samt som sakkunnig vid behov avge utlåtanden
  • planerar och utvecklar museets verksamhet i samarbete med aktörer och myndigheter
  • inom området samt övriga intressentgrupper
  • ge inom kommunen belägna museer rådgivnings-, marknadsförings- och planeringstjänster samt handledning för projektfinansiering
     

Bilaga: arbetsbeskrivning (pdf, 68 kb)

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

En prövotid om 6 månader tillämpas. Den som tillträder befattningen skall uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 7.12.2022 kl. 16.00. Befattningen tillträds från och med 1.2.2023.

Sök via kuntarekry

Kontaktinformation:
Serviceområdet för välfärd
Kultursekreterare och förman för museienheten Riitta Raikio-Söderlund
+358 40 508 5230
riitta.raikio-soderlund@krs.fi 

Gå till "Aktuellt"