Vi söker en museiassistent

16.11.2022

Kristinestad - kulturtraditionernas och -miljöernas samt museernas skattkammare söker en museiassistent.

Behörighetskrav för uppgiften är lämplig högre eller lägre högskoleexamen samt slutförda grundläggande studier i museologi.

Tidigare erfarenhet av museiarbete är till fördel.

Vi värderar erfarenhet av arbete med samlings-, arkiv- och utställningsverksamhet och av marknadsförings-, informations- och/eller kundbetjäningsuppgifter.

En god förmåga att i tal använda de båda inhemska språken är krav. Kunskaper i engelska anses som merit.

Museiassistentens uppgifter bl.a.:

  • samlings-, arkiv och underhållsarbete
  • informations- och marknadsföringsuppgifter 
  • uppgifter i anslutning till utställningsverksamhet samt forskning
  • uppgifter i anslutning till skolsamarbete, innehållsplanering och guidning 
  • kundbetjäning och publikarbete
  • fungera som medhjälpare i aktuella arbetsuppgifter, projekt och utvecklingsarbete.

Bilaga: arbetsbekrivning (pdf, 90 kb)

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). 

En prövotid om 6 månader tillämpas. Den som tillträder befattningen skall uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 7.12.2022 kl. 16.00. Befattningen tillträds från och med 1.2.2023.

Sök via kuntarekry

Kontaktinformation:
Serviceområdet för välfärd
Kultursekreterare och förman för museienheten Riitta Raikio-Söderlund
+358 40 508 5230
riitta.raikio-soderlund@krs.fi      

Gå till "Aktuellt"