Vi söker en mätningstekniker

12.01.2022

Kristinestad anställer en mätningstekniker i tjänsteförhållande vid serviceområdet för tekniska tjänster.

Ett mångsidigt och intressant jobb inom resultatenheten mätningsverksamhet erbjuds där mätningsteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter är handhavandet av stadens arrendeverksamhet, byggnadstillsyns-mätningar, mätuppgifter för fastighetsförrättningar, kartarbeten samt även övriga eventuella uppgifter relaterade till mätningsavdelningens verksamhet. Uppgiften förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav för tjänsten är en för uppgiften lämplig examen i lantmäteri, antingen yrkeshögskoleingenjör- eller diplomingenjörsexamen, eller tidigare ingenjörs- eller teknikerexamen i lantmäteri.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter önskas samt kunskap i kartdataprogrammen AutoCAD och ArcGIS.

Sökanden förväntas vara ansvarstagande och noggrann, ha kundorienterad attityd och god samarbetsförmåga samt ha ett självständigt arbetssätt.

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i svenska och finska, i tal och skrift.

Anställningsvillkoren bestäms i kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Den som kallas till intervju skall kunna uppvisa examensbetyg, språkintyg och arbetsintyg med referenser.

Anställningen inleds 01.03.2022 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas prövotid på sex månader. Innan den som väljs tillträder tjänsten skall hen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 31.1.2022 kl 16.00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Tilläggsuppgifter: Markanvändningschef Tony Östersund, epost: tony.ostersund@krs.fi, tel. 040-3566450

Gå till "Aktuellt"