Vi söker en lektor i finska

11.06.2024

Svenska utbildningsväsendet ledigförklarar EN LEKTORSTJÄNST I FINSKA under tiden 1.8.2024-31.7.2025

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad ledigförklarar en lektorstjänst i finska gemensam för gymnasium och grundläggande utbildning under tiden 1.8.2024-31.7.2025.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Lönen bestäms enligt UKTA.

Den som blir vald till tjänsten bör inlämna ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen 504/2002 senast inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet. För uppgiften tillämpas sex månaders prövotid.

Ansökningstiden går ut 31.07.2024 kl. 16.00.

Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintygen. Ansökningarna skickas elektroniskt via kuntarekry.fi.
Behörighetsintygen i original uppvisas vid intervjun. Ansökningarna returneras inte.

Sök via kuntarekry

Förfrågningar:
Rektor Peter Grannas 040-7063634, peter.grannas@krs.fi 
Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-5565733, maarit.soderlund@krs.fi 


Kristinestad 21.05.2024
Peter Grannas

Gå till "Aktuellt"