Vi söker en lantmäteriingenjör

25.06.2019

Kristinestad anställer en

LANTMÄTERIINGENJÖR

i tjänsteförhållande vid serviceområdet för samhällsbyggnad.

Ansökningstiden har förlängts till 12.8.2019 kl 15:00. Tidigare inkomna ansökningar tas i beaktande.

Ett mångsidigt och intressant jobb inom resultatenheten mätningsverksamhet erbjuds där lantmäteriingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för fastighetsbildningen och fastighetsregistret samt uppgörande av tomtindelningar på detaljplaneområden. Till uppgiften hör även upprätthållande av adressregistret samt ansvara för kartdataprogrammen och utvecklingen av dessa samt även övriga eventuella uppgifter relaterade till mätningsavdelningens verksamhet.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter önskas samt kunskap i kartdataprogrammen AutoCAD och ArcGIS.

Sökanden förutsätts vara ansvarstagande och noggrann, ha kundorienterad attityd och god samarbetsförmåga samt ha ett självständigt arbetssätt.

Utbildningskrav är yrkeshögskoleexamen inom lantmäteriteknik (ingenjör YH). Språkkunskapskrav för lantmäteriingenjören är goda kunskaper i svenska och finska, i tal och skrift.

Anställningsvillkoren bestäms i kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Den som kallas till intervju skall kunna uppvisa examensbetyg, språkintyg och arbetsintyg med referenser.

Anställningen inleds 01.10.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas prövotid på sex månader. Den som väljs skall innan hon/han tar emot tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Skriftliga ansökningar skickas senast 12.8.2019 kl. 15.00 via Kuntarekry eller till adressen Kristinestad, Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD. Märk kuvertet med Lantmäteriingenjör. Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior av de viktigaste studie- och arbetsintygen samt referenser.

 

Sök via Kuntarekry

 

Tilläggsuppgifter: Tony Östersund, markanvändningschef, tony.ostersund@krs.fi

 

Gå till "Aktuellt"