Vi söker en klimat- och hållbarhetskoordinator

24.01.2023

Vi lediganslår befattningen som klimat- och hållbarhetskoordinator på nytt, tidigare sökande beaktas.

Vi anställer en klimat- och hållbarhetskoordinator för två år, från och med 15.3.2023 eller enligt överenskommelse.

Kommunerna har en nyckelroll i Finlands strävan efter att bli ett klimatneutralt samhälle före 2035. Vi står inför en utmaning när det gäller att motverka klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

I Kristinestad arbetar vi redan aktivt med klimatförebyggande åtgärder; allt från att Dagsmark daghem jobbat med hållbarhetsfrågor sedan 1997 till installationer av solpaneler på stadens fastigheter, minskning av kemikalier inom städningen och godkännande av vindkraftsparker.

Vi söker nu dig som vill hjälpa oss att styra Kristinestad mot en ännu mera hållbar framtid.

Klimat- och hållbarhetskoordinatorns uppgifter är att

  • tillsammans med övriga anställda och förtroendevalda arbeta fram Kristinestads första klimatstrategi och klimatplan
  • fungera som stöd i klimat- och hållbarhetsfrågor åt hela organisationen
  • representera staden Kristinestad i det österbottniska klimatnätverket för kommuner
  • representera staden Kristinestad i projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner, som leds av Österbottens förbund.
     

Behörighetskrav är en för uppgiften lämplig examen.

Språkkrav är goda kunskaper i finska och svenska språken i tal och skrift.

Kunskap inom klimatarbete som samhällsplanering, klimatbudgetering och energieffektivisering är meriterande. Även erfarenhet av att ha arbetat med Agenda 2030 och målen för hållbarhet samt erfarenhet av att driva projekt är meriterande.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetstidskollektivavtalet (AKTA). Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 200 euro/månad, till detta kan erfarenhetstillägg (max 8 %) betalas om villkoren för detta uppfylls. En prövotid om sex månader kan tillämpas.

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 9.2.2023 kl. 16.00. Intervjuer kommer att ordnas vecka 7.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation: Stadsdirektör Mila Segervall, mila.segervall@krs.fi eller tel. 040 525 8523.

Gå till "Aktuellt"