Vi söker en ICT-direktör

05.09.2019

Stadsstyrelsen anställer i arbetsavtal en

ICT-direktör

Anställningen är tillsvidare. Anställningen inleds 1.1.2020 eller efter detta enligt överenskommelse så snabbt som möjligt.

Till ICT-direktörens uppgift hör att (De huvudsakliga uppgifterna är att)

-     vara förman för stadens IT-enhet
-     ansvara för driften och utvecklandet av stadens och koncernens ICT
-     ansvarar för ibruktagandet och kasserande av stadens datorer och annan digital apparatur
-     utveckla stadens och koncernens digitala tjänster
-     utveckla stadens/koncernens kommunikation via webb och de sociala medierna tillsammans med serviceområdens direktörer och dottersamfunden
-     tillsammans med serviceområdens direktörer och serviceområdens data-ansvariga utveckla sektorernas och dottersamfundens digitalisering och datasystem
-     fungera som en helpdesk funktion och även delta i detta i det praktiska arbetet för att upprätthålla funktionerna.

 

Vi värdesätter erfarenhet av IT-system, digitalisering av tjänster, utvecklande av webbplats samt att utveckla företagets närvaro på sociala medier. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga.

Behörighetskrav är en för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet.

ICT-direktören förutsätts ha goda kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

För anställningen gäller en prövotid om sex månader. Den som blir vald ska innan anställningen börjar visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Anställningsvillkoren bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbets­kollektiv­avtalet (AKTA).

Ansökan med meritförteckning riktas till stadsstyrelsen och ska inlämnas senast 23.09.2019 före kl. 16:00 via Kuntarekry.

Ytterligare uppgifter lämnas av stadsjurist Niklas Granö (tfn 040 546 5812; e-post niklas.grano@krs.fi).

 

Sök via Kuntarekry

 

Kristinestad 5.9.2019
Stadsstyrelsen i Kristinestad

 

Gå till "Aktuellt"