Vi söker en finskspråkig speciallärare inom småbarnspedagogik

13.05.2024

Julistamme haettavaksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana huolehdit esikoululaisten ja varhaiskasvatusikäisten lasten erityisestä tuesta yhteistyössä varhaisopettajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena ja toiveenamme on, että voit sitoutua työhösi ja toteuttaa laadukasta arjen pedagogiikka. Yhteistyötä vanhempien kanssa on meille tärkeä ja pidetään yllä säännöllisillä tapaamisilla, keskusteluilla sekä henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisella ja arvioinnilla.

Toivomme sinulta vahvaa pedagogista työotetta, myönteistä ja aktiivista asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata lapset aidosti. Tarjoamme työntekijöillemme mielekkään työarjen,
positiivisen työympäristön sekä tukea työhön. Työntekijöillämme on mahdollisuus työn kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Työtapamme on ratkaisukeskeinen ja kannustamme kokeilemaan uutta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 30 §:n mukaisesti (2018/540).

Kielitaitovaatimus: Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Ansioksi luetaan kokemusta varhaiskasvatustyöstä. Hyvä ruotsin kielen taito.

Kuuden kuukauden koeaikaa voidaan soveltaa. Rikosrekisteriote ja todistus terveystarkastuksesta on esitettävä ennen palvelussuhteen alkamista.

Työehdot: OVTES:n G-osan mukaisesti, työsopimus alkaa 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Palkka 2 876,18 €. Summa ei sisällä mahdollisia työkokemuslisiä.

Hakemuksiin tulee liittää CV ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta viimeistään 5.6.2024 klo 16:00.

Haastattelussa esitetään alkuperäiset kelpoisuustodistukset.

Hae kuntarekryn kautta

Yhteystietomme:
Annika Heikkilä, varhaiskasvatusjohtaja
annika.heikkila@krs.fi 
puh. 040 566 6018

Gå till "Aktuellt"