Vi söker en byggnadsinspektör

01.07.2024

Byggnadsinspektör sökes - lev det goda livet i Kristinestad!

(linkki suomenkieliseen ilmoitukseen)

Visste du att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommunerna? I Kristinestad har vi jobbet som byggnadsinspektör ledigt för dig. Kristinestad är en av Finlands mindre kommuner, med närhet mellan både människor och platser. Ett jobb i Kristinestad betyder ett jobb där du kan utmanas, utvecklas och påverka. Att söka jobbet kan vara ditt livs bästa beslut!

Kristinestad har en bred historia. Härifrån seglade skeppen på 1700- och 1800-talet och kom tillbaka med råvaror från alla jordens hörn. Kristinestads centrum är enligt museiverket den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan. Stadens trähuscentrum har aldrig brunnit och byggnaderna härstammar från olika tidsepoker. Nutiden märks i form av högkvalitativ primärproduktion, metallproduktion, framgångsrika logistikföretag samt satsning på förnybar energi. Här finns godkända vindkraftsplaner vilka tillåter dryga 130 vindkraftverk, flera solenergiområden är under planering samt en vätgasanläggning.

Byggnadsinspektören leder kommunens byggnadstillsynsmyndighet som övervakar byggandet. Byggnadstillsynsmyndigheten sköter också den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Behörighetskrav är i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen 4 §. Byggnadsinspektören skall ha för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen. Inspektören skall ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till projekteringen av byggnader och utförande av byggnadsarbete.

För att framgångsrikt sköta uppgiften krävs goda skriftliga och muntliga kunskaper i antingen svenska eller finska i tal och skrift, samt goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi tillämpar en prövotid på sex månader och vi behöver få ett läkarintyg över ditt hälsotillstånd.

Lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (lönegrupp II, anställda med direkta eller indirekta förmansuppgifter eller planerings-, inspektions eller tillsynsuppgifter) och är 3988,53 euro / månad. Därtill kan branschtillägg utbetalas.

Ansökningstiden slutar 11.8.2024 kl. 23:00 och arbetet börjar 1.9.2024 eller enligt överenskommelse.

Sök via Kuntarekry

(Arbetsnyckel 611888)

Tilläggsuppgifter ges av: 
Anton Ragnäs, teknisk direktör
anton.ragnas@krs.fi 

Gå till "Aktuellt"