Vi söker en byggnadsinspektör

27.02.2023

Ansökningstiden för byggnadsinspektör förlängs fram till 24.3.2023 kl. 12:00.
Tidigare sökande beaktas i den fortsatta ansökningsprocessen.

Byggnadsinspektören leder kommunens byggnadstillsynsmyndighet som övervakar byggandet. Byggnadstillsyns-myndigheten sköter också den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Behörighetskrav är i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen 4 §. Byggnadsinspektören skall ha för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen. Inspektören skall ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till projekteringen av byggnader och utförande av byggnadsarbete.

För att framgångsrikt sköta uppgiften krävs god förmåga att i tal och skrift använda endera svenska eller finska samt nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.

Prövotid på 6 månader kan tillämpas. Ett godtagbart läkarintyg bör uppvisas före arbetet börjar.

Uppgiftsrelaterad lön enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), 3 236,93 euro, därtill kan branschtillägg utbetalas.

Byggnadsinspektören kan fungera som ersättare för tekniska direktören.

Ansökningstiden utgår 24.3.2023 kl. 12:00.

Arbetet inleds 1.4.2023 eller enligt överenskommelse.

Sök via Kuntarery

Tilläggsuppgifter ges av Henrik Vehkaoja, teknisk direktör, tel. 040 559 9229 eller henrik.vehkaoja@krs.fi 

Gå till "Aktuellt"