Vi söker en bibliotekarie

20.05.2020

Stadsbiblioteket i Kristinestad söker en bibliotekarie till Lappfjärds filialbibliotek på heltid i arbetsavtalsförhållande.

Befattningen tillträds fr.o.m. 1.8.2020. Grundlön enligt AKTA.

Till bibliotekariens uppgifter hör kundbetjäning samt samarbete med daghem, skolor och andra intressegrupper. Till uppgifterna hör t.ex. sortering av bibliotekets material, anskaffningar och att ordna evenemang på biblioteket.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen med minst 60 studiepoäng eller 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster samt god muntlig och skriftlig förmåga i båda inhemska språken.

Vid bestämmandet av språkkunskapskrav och bedömning av kunskaper i svenska och finska följs de bestämmelser i förordningen som gäller för bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen.

För anställningen gäller en prövotid om sex månader.

Den som blir vald ska innan anställningen börjar visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Anställningsvillkoren bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Ansökningstiden utgår 2.6.2020 kl. 16:00.

Sök via Kuntarekry


Tilläggsuppgifter ger tf. biblioteksdirektör Leena Eränen, leena.eranen@krs.fi, tel. 040 675 5020.

 

Gå till "Aktuellt"