Vi söker en avdelningsskötare till Åldersro servicecenter, för tiden 1.6-31.12.2021

03.05.2021

Vård- och omsorgscentralen lediganslår ett vikariat som avdelningsskötare till Åldersro servicecenter, tillträde 1.6-31.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, med tilläggsskolning inom ledarskap.
Som avdelningskötare ansvarar du för planering, genomförande och utveckling av verksamheten.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Ansökningstiden utgår 17.5.2021 kl. 15:00.

Sök via kuntarekry

Sedvanliga ansökningar kan sändas under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Tilläggsuppgifter: Avdelningsskötare Kirsi Widberg tel. 040-159 0504 eller chef för vårdarbete Elisabeth Sjöberg tel. 040-513 1072.

Gå till "Aktuellt"