Vi söker en ansvarig överläkare

06.06.2019

brygga

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad söker Ansvarig överläkare

Kom och jobba med oss i Finlands första Cittaslow-stad bland trevliga kollegor. Som ansvarig överläkare möts du i Kristinestad av en tvåspråkig miljö med ansvar för vård- och omsorgscentralens medicinska verksamhet samt beredning av ansvarsområdets ärenden till vård- och omsorgsnämnden. Kristinestad har ett välfungerande Familjecenter, Läkarmottagning och en aktiv Rehabiliteringsavdelning. Vår enhet är godkänd som undervisningshälsocentral via avtal med Åbo universitet och enheten erbjuder mångprofessionella skolningar lokalt och regionalt. Samarbetet på sjukhusbacken i Kristinestad sker aktivt mellan offentliga, privata och tredje sektorn. Att Kristinestad inlett en process med utkontrakterande av den öppna vården ses som en positiv möjlighet att få verksamheten på sjukhusbacken att utvecklas och expandera.

Behörighetskrav: för tjänsten som ansvarig överläkare är i Finland legitimerad läkare med specialisering inom allmän medicin eller annan lämplig specialitet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Tilläggsinformation ger vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl. Du når honom per tel.  040-195 5808 eller e-post christian.lindedahl@krs.fi.

Lönesättning: enligt Läkta samt lokalt avtal, du kan också ge löneanspråk.

Ansökan sänds via Kuntarekry eller under adressen: Kristinestads vård- och omsorgscentral, vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl, PB 13, 64101 Kristinestad. Till ansökan bifogas meritförteckning (CV) eller matrikelutdrag samt bestyrkta intyg över behörighet.

Ansökningstiden utgår 25.7.2019 klockan 16:00. Prövotiden är 6 mån. Före tillträde av tjänsten skall den som blir vald uppvisa godtagbara läkarintyg och brottsregisterutdrag.

Sök via Kuntarekry


Kristinestad 6.6.2019        

Christian Lindedahl

 

Gå till "Aktuellt"