Vi söker 1 sjukskötare och 2 närvårdare

07.07.2021

Vård- och omsorgscentralen söker en sjukskötare till ett vikariat, till Åldersro Servicecenter för tiden 1.9-31.12.2021 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen visa friskhetsintyg. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 16.8.2021 kl. 15:00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation:
Tf avdelningsskötare Juha-Matti Luoma tel 040-1590504.

 

Vård- och omsorgscentralen söker 2 närvårdare till hemvården, tillträde 1.9.2021 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är närvårdare eller tidigare motsvarande examen (primärskötare) enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 16.8.2021 kl. 15:00.

SÖK VIA KUNTAREKRY

Kontaktinformation:
Avdelningsskötare Britt-Marie Kaarre tel 040-5458092.

Gå till "Aktuellt"