VCS: Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter

05.01.2021

VCS: Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.2021.
Meddelande 5.1.2021

Coronavirussituationen i Österbotten var relativt lugn efter julen. Dock har mängden nya smittfall igen börjat öka innevarande vecka.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdag 5.1, varvid man konstaterade 14 nya smittfall. Inom hela området är incidenstalet för de två senaste veckorna 38.

Nya smittfall har konstaterats runt om i landskapet. En del av smittkedjorna är nya och en del redan kända sedan tidigare. Smittfall har även kommit från utlandet.

Av kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikts område är Malax och Korsholm i epidemins spridningsfas. Områdets övriga 11 kommuner befinner sig i accelerationsfasen.

Gruppen sammanträder nästa gång på tisdag 12.1. Då behandlar gruppen fortsättningen av rekommendationerna rörande området. För tillfället fortsätter de ikraftvarande starka rekommendationerna i Österbotten t.o.m. 17.1.2021.

Incidensen i kommunerna under de föregående 14 dygnen (5.1.2021)
0-9: Kaskö, Laihela, Närpes, Pedersöre, Nykarleby
10-49: Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Jakobstad, Vasa, Vörå
50-99: Korsholm
100-199: Malax
över 200: -

Vasa sjukvårdsdistrikt som helhet:  38 (accelerationsfas)


Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:
Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kornäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Vörå
Följande kommuner är i spridningsfasen: Malax, Korsholm

Totala antalet coronainfektioner: 1329 (tisdag 5.1)

Incidensen i regionen (14 dygn): 38 (tisdag 5.1)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,73 %

 

Gå till "Aktuellt"