VCS: Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan

07.04.2021

MEDDELANDE

Coronaläget i Österbotten har vänt till det sämre den gångna veckan. Incidenstalet, som var 21 för en vecka sedan, har nu stigit och onsdagen 7 april är det 32. Trots den ökade mängden fall är situationen stabil och smittkedjorna har kunnat spåras bra.

– En stor del av Österbottens nya fall kommer från utlandet och delvis också från andra delar av Finland. Folk reser fram och tillbaka, vilket tyvärr syns i antalet fall, sammanfattar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.  

Under veckan har enstaka nya fall dykt upp runt om i Österbotten. Österbotten har klarat sig undan stora massexponeringar.

Kvar i accelerationsfasen

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen den 6 april och konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande befinner sig i accelerationsfasen av coronavirusepidemin, ännu kan man inte ta steget ner till basnivån. Gruppens ordförande Marina Kinnunen uppmuntrar befolkningen till att orka i denna utdragna situation.

– Ni har följt restriktionerna och rekommendationerna fint, ni ska alla ha ett stort tack för det.

Gruppen förlängde två av rekommendationerna i området. Övriga restriktioner och rekommendationer står oförändrade. Följande rekommendationer förlängdes i likhet med de andra till slutet av april:  

  • All hobbyverksamhet för vuxna i grupp (över 20-åringar) som äger rum inomhus, vilken gruppen den 29 januari 2021 starkt rekommenderade att avbryts. Rekommendationen förlängdes nu till 30.4.2021.
  • Privata tillställningar för över 10 personer, vilka gruppen inte rekommenderar att ordnas alls. Rekommendationen trädde i kraft 23.3 och den förlängdes nu till 30.4.2021.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 13 april 2021.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 331 (onsdag 7.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 32 (onsdag 7.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,91 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet sedan epidemins början, 6.4.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Gå till "Aktuellt"