Västkustens miljöenhet: Beslut om anmälan om ny verksamhet av försöksnatur

22.03.2024

Beslut om anmälan om ny verksamhet av försöksnatur för återanvändning av plastavfall för tillverkning av trafiksäkerhetsprodukter (miljöskyddslagen 527/2014 119 §)

Anmälningsföpliktigad: Greenmatex Oy, Industrigatan 1, 64100 Kristinestad

Dnr: KOMU/242/11.01.06.02/2024

Verksamhet: Greenmatex Oy försöker utveckla och tillverka nya produkter av plastavfall från en utomstående part. Plastavfallet som används uppstår som en biprodukt vid återvinning av metaller från elkablar och består till största delen av PVC-plast. Av materialet tillverkas av trafiksäkerhetsprodukter.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Västkustens miljöenhet delger beslutet ovan genom offentlig kungörelse på Korsholms kommuns webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls till påseende 22.3-29.4.2024 på adressen www.korsholm.fi / kungörelser .

Anvisning för hur man framställer anmärkningar eller åsikter framgår av kungörelsen.

Gå till "Aktuellt"