Värmeböljan har ökat risken för allvarlig bakterieinfektion hos den som badar i Finlands kustvatten

08.07.2021

MEDDELANDE

På samma sätt som år 2014 och 2018 har det varma sommarvädret också i år medfört ett ökat antal fall där människor smittats av bakterier i släktet Vibrio. I Östersjöns kustvatten är det framför allt Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus och Vibrio parahaemolyticus som kan ge upphov till smitta. Vibriobakterierna förökar sig i varmt salthaltigt kustvatten, men inte i inlandets sötvatten.

Smittan sker vanligen så att vibriobakterien kommer i kontakt med ett sår och orsakar en hudinfektion. Hos den som badar i vattnet kan bakterierna också orsaka inflammationer i ytterörat. Om man sväljer vatten med bakterier kan de orsaka lindrig magsjuka. I värsta fall kommer bakterien in i blodet, vilket kan ge upphov till en allvarlig allmäninfektion och rentav leda till döden.

Undvik nu att simma i Östersjön, om du har nedsatt motståndskraft

Havsvattenburna infektioner orsakade av vibrioner kan vara farliga särskilt för personer som har en nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller långvarig medicinering. Dessa personer bör undvika att bada i Östersjön i sommar, framför allt om de har hudskador eller sår.

Förhöjd risk för vibriosmitta föreligger så länge som havsvattnets yttemperatur är hög.

Vibrioläget i Östersjön övervakas

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) övervakar miljöförhållandena i Östersjön under somrarna och fastställer varje vecka områden med risk för vibriobakterier. THL övervakar läget i Finland utgående från ECDC:s rapporter. Förhöjd risk för vibriosmitta föreligger för närvarande längs hela kusten. Störst är risken i Finska viken och Åbo skärgård och utanför Uleåborg och Vasa.

Alla konstaterade Vibrio cholerae-bakteriestammar och övriga vibriobakterier som isolerats från blod kommer till THL för närmare typbestämning. År 2021 har hittills konstaterats tre fall av Vibrio cholerae-smitta och ett fall av Vibrio vulnificus-smitta. Det är också möjligt att vid behov undersöka mängden vibriobakterier i badvatten, till exempel för att utreda smitta.

När klimatet blir varmare blir det också vanligare med varma somrar, vilket ökar risken för vibrioinfektioner som sprids via badvatten.

Mer information

Tre konstaterade fall av blodförgiftning orsakad av vibriobakterie vid ÅUCS på en vecka.
ÅUCS:s meddelande 7.7.2021 (på finska)

Karta: Risk för vibriosmitta
ECDC 

Bakterier av släktet Vibrio 

Gå till "Aktuellt"