Välkommen till stadens mattvättningsstation

19.05.2022

Mattvättningsstationen i Alesundet öppnar på våren när vädret tillåter och stängs på hösten när det blir risk för nattfrost.

  • Stationen är öppen för alla invånare och får användas kostnadsfritt.
  • Av trafiksäkerhetsskäl får bilen parkeras vid mattvättningsstationen enbart vid lastning av mattorna, större parkeringsplats finns vid Alesundets brygga.
  • Tvättstället och omgivningen skall städas efter användning, kom ihåg att stänga kranen.
  • Efter att mattan droppat av torkas den hemma.


Tack för samarbetet!

Gå till "Aktuellt"