Välfärdsområdesvalet närmar sig - men vad är det egentligen?

12.11.2021

Vi har sammanställt en lista med punkter som hjälper dig att förstå välfärdsområdesvalet bättre:

  • Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna.
  • Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.
  • Ett välfärdsområde är ett från kommunerna och staten separat offentligrättsligt samfund som har självstyre inom sitt område.
  • Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet.
  • Kristinestad hör till Österbottens välfärdsområde som väljer sammanlagt 59 fullmäktigeledamöter från Vasa, Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Laihela, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Korsnäs.
  • Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år, och deras mandatperiod börjar den 1 mars 2022.
  • Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster inom välfärdsområdet ordnas från och med 2023.
  • Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Varje välfärdsområde har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget välfärdsområde och resultatet beräknas enligt välfärdsområde. 

Läs mer om välfärdsområdesvalet på vaalit.fi.

Läs mer om social- och hälsovårdsreformen på soteuudistus.fi.

Gå till "Aktuellt"