Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade i Kristinestad börjar 1.9.

28.08.2020

Ett sätt att förhindra spridningen av coronavirus är att använda ansiktsmask. THL publicerade 13.8.2020 en rekommendation om att ansiktsmasker ska användas i de sjukvårdsdistrikt där det förekommit coronavirussmitta under de två senaste veckorna. Coronavirussmitta har förekommit i Österbotten och således gäller rekommendationen för tillfället också Kristinestad.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har 13.8.2020 utfärdat en rekommendation om att ansiktsmasker ska delas ut till de mest utsatta personer som inte har möjlighet att skaffa ansiktsmask själv. Enligt rekommendationen ska kommunerna se till att ansiktsmasker finns tillgängliga gratis och på ett enkelt sätt i de områden där rekommendationen är i kraft.

Utdelning av ansiktsmasker från och med 1.9.2020:

Ansiktsmasker delas ut vid Familjecentret på vardagar kl. 9–11. Adressen är Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Antalet ansiktsmasker som delas ut är 4 st. per person. Alla ska tvätta sina tygmasker själva.

Då maskerna hämtas begärs inga inkomstuppgifter och ställs inga frågor om förmögenhet utan man litar på sökandens eget omdöme.

Ansiktsmasker delas ut tillsvidare.

Viktiga grundläggande anvisningar för att förhindra spridningen av coronavirus:

  • håll alltid 1–2 meters säkerhetsavstånd då det är möjligt
  • ha en god handhygien
  • hosta mot armvecket eller i en engångsnäsduk
  • undvik att röra vid ansiktet
  • stanna hemma även om du har bara lindriga symtom på en luftvägsinfektion. Kontakta infektionsskötaren vardagar kl. 9–15 tfn 050 477 8270, eller vårdbedömningen tfn 06 2218 600.

THL rekommenderar att man använder ansiktsmask i kollektivtrafik, då man är på väg för att testa sig för corona, då man återvänder till Finland från ett riskområde och tar sig till karantän samt om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.   

Ansiktsmask kan användas även i alla situationer då det är svårt att hålla säkerhetsavstånd.

Medborgarens ansiktsmask – påklädning, användning och avklädning: 

Bildinstruktion för användning av ansiktsmask.(Klicka på bilden för att se en större version av den.)

Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera händerna. Klä på dig ansiktsmasken med rena händer. Ansiktsmasken skall täcka näsan, munnen och hakan. Forma masken så att den sitter tätt. Berör inte masken mera när den är på plats. Dra inte masken ner på hakan under användningen.

Rengör händerna före avklädning av masken. Ta tag bara i banden och kasta den direkt i soppåse. Ansiktsmask av tyg sätts i plastpåse om den inte genast tvättas eller direkt i tvättmaskinen (tvätt i 60° eller koka i vatten i 5 minuter). Rengör händerna noggrant på nytt.

 

Gå till "Aktuellt"