Ungdomsjobbsedeln en succé

31.03.2021

PRESSMEDDELANDE, 31.3.2021

Ungdomsjobbsedeln kan ges åt och gäller person som under pågående år fyller 15 år, men inte 25 år och som 31. december före pågående år hade Kristinestad som hemkommun. Ungdomsjobbsedeln kan sökas av såväl ungdomarna själva som av arbetsgivaren, vars hem- eller verksamhetsort är Kristinestad.

- Ungdomsjobbsedeln ger ungdomar möjlighet att få arbetserfarenhet, vilken de kommer ha både nytta och glädje av i framtiden. Det är även ett sätt för staden Kristinestad att stötta det lokala näringslivet, vilket är viktigt för livskraften i Kristinestad, säger stadsdirektör Mila Segervall.

Tidigare var ungdomsjobbsedeln tidsbunden till sommarmånaderna, men sedan mars 2019 gäller den hela året. Till sedeln kan räknas ungdomsarbetstimmar, som förverkligats under ansökningsmånaden och senare fram till det pågående kalenderårets slut. 

För året 2020 har Kristinestad beviljat 21 086 euro i stöd till 21 arbetsgivare som anställt unga personer

Företag, utbetald summa, samt fördelning av sedlar

 • Rosenbacks Butik Ab, 3 780 € (7 sedlar arbetsgivaren, 7 sedlar ungdomar)
 • Ab Mellanå Plant Oy, 3 507 € (8 sedlar arbetsgivaren, 5 sedlar ungdomar)
 • Kristinestads kyrkliga samfällighet, 2 349,45 € (10 sedlar arbetsgivaren, 1 sedel ungdom)
 • IF Länken ski r.f., 2 058,50 € (10 sedlar arbetsgivaren)
 • KRS handelsträdgård, 1 350 € (4 sedlar ungdomar)
 • Christian Björknäs, 1 047 € (2 sedlar arbetsgivaren, 2 sedlar ungdomar)
 • Lappfjärds potatis Ab, 810 € (3 sedlar arbetsgivaren)
 • Kuljetus Ulfves Oy, 810 € (2 sedlar arbetsgivaren, 1 sedel ungdom)
 • Carola Sandvik, 810 € (3 sedlar ungdomar)
 • Onestar services, 711,75 € (2 sedlar arbetsgivaren, 1 sedel ungdom)
 • Oy RL-trans Ab, 540 € (1 sedel arbetsgivaren, 1 sedel ungdom)
 • Björknäs Roger, 540 € (1 sedel arbetsgivare, 1 sedel ungdom)
 • Närpes Sparbank Ab, 540 € (2 sedlar arbetsgivare)
 • Etelä-pohjanmaan osuuskauppa (s-market & ABC), 450 € (2 sedlar ungdomar)
 • Lindbäcks Trä/Susannes Shop, 372 € (2 sedlar arbetsgivare)
 • B.A.S. FeMek, 270 € (1 sedel ungdom)
 • Jollila Oy, K-market Lappfjärd, 270 € (1 sedel ungdom)
 • Ab Möbel-Kaluste Mikael Oy, 270 € (1 sedel ungdom)
 • Oy KRS A-sähkö Ab, 270 € (1 sedel ungdom)
 • Krissport Ky / Positive gym, 270 € (1 sedel ungdom)
 • Kristinestads hemslöjdsförening r.f., 60 € (1 sedel ungdom)

Mer information om ungdomsjobbsedeln finns på vår webbplats.

Gå till "Aktuellt"