Ungdomsjobbsedeln 2023

09.01.2023

Är du född mellan 1999 och 2008? Har du Kristinestad som hemkommun? Då har du möjlighet att få 2023 års ungdomsjobbsedel av staden.

Ungdomsjobbsedeln är till nytta då du söker t.ex. sommarjobb, eftersom staden betalar stöd åt lokala arbetsgivare som anställer ungdomar som har en ungdomsjobbsedel.

Gå in och ansök om ungdomsjobbsedel redan idag! Sedeln är i kraft fr.o.m. början av den månad då du gjorde din ansökan.

Ansökningsblankett

Ungdomsjobbsedeln kan även sökas av arbetsgivare, som under samma kalenderår kan beviljas flera sedlar.  Ungdomsarbetstimmar kan utföras av en eller flera ungdomar, som berättigar till ungdomsjobbsedel. Maximalt kan arbetsgivare lösa in 90 arbetstimmar per ungdomsjobbsedel som ungdomen lämnat åt arbetsgivaren samt ytterligare 90 arbetstimmar utförda av samma ungdom med ungdomsjobbsedel som arbetsgivaren sökt.

Regler för ungdomsjobbsedeln

Gå till "Aktuellt"