Ungdomsjobbsedeln 2021

Ungdomsjobbsedeln 2021

04.01.2021

Ungdomsjobbsedeln ges åt ungdomar som under pågående år fyller 15 år men inte 25 år och som 31.12.2020 hade Kristinestad som hemkommun.

Ungdomsjobbsedeln kan även sökas av arbetsgivare.

Staden betalar 3 € / h som understöd åt arbetsgivare som gett jobb åt unga Kristinestadsbor, upp till 270 € per ungdom. 

Ungdomsjobbsedeln kan sökas fortlöpande och gäller hela året. Till sedeln kan räknas ungdomsarbetstimmar som förverkligats under ansökningsmånaden och senare, fram till det pågående kalenderårets slut. 

Information och ansökningsblankett  

 

Gå till "Aktuellt"