Understöd för idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet

08.03.2023

Ansökningstiden för stipendier och bidrag pågår till fredagen den 31.3.2023. Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post, poststämpel 31.3.2023 godkänns. Postningsadressen är: Serviceområde för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad.

Information samt elektronisk ansökan hittar du via dessa länkar: 

Idrottsbidrag

Kulturbidrag

Ungdomsbidrag


Information:
Idrottsbidrag Anders Wahlberg tfn 040 524 4418 anders.wahlberg@krs.fi 
Kulturbidrag Riitta Raikio-Söderlund tfn 040 508 5230 riitta.raikio-soderlund@krs.fi 
Ungdomsbidrag Jessica Bårdsnes tfn 040 508 5240 jessica.bardsnes@krs.fi

Serviceområdet för välfärd

Gå till "Aktuellt"